ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี
รอบที่ 5
โต๊ะ 4
Home Team
Visiting Team
RY youth
ชมรมบริดจ์อำนาจเจริญ
Open
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
กฤษฎา มลสิน
N
W     E
S
จันทิมา ศรีเจริญ
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์
Closed
ณัฐพล ทิวงศ์
ชินธีร์ สายสิทธิ์
N
W     E
S
สิรภพ แสงเถื่อน
กวิสรา พลหาญ
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
25
S 3S -1
50
S 4S -2
100 2
26
W 2H =
110
E 2H =
110
27
S 2S -1
50
N 2NT +1
150 5
28
W 3C +1
130
N 3H -2
200 2
29
E 4S -1
100
E 4S =
620 12
30
E 6C +1
940
W 3NT +3
490 10
Adjust
IMPs 16 15