ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 5

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 5
Home
Visit
RY youth
ชมรมบริดจ์อำนาจเจริญ
Open Room
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
กฤษฎา มลสิน จันทิมา ศรีเจริญ
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์
Closed Room
ณัฐพล ทิวงศ์
ชินธีร์ สายสิทธิ์ สิรภพ แสงเถื่อน
กวิสรา พลหาญ
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
25 S 3S -1 50 S 4S -2 100 2
26 W 2H = 110 E 2H = 110
27 S 2S -1 50 N 2NT +1 150 5
28 W 3C +1 130 N 3H -2 200 2
29 E 4S -1 100 E 4S = 620 12
30 E 6C +1 940 W 3NT +3 490 10
IMPs 16 15