ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี
รอบที่ 5
โต๊ะ 6
Home Team
Visiting Team
Kasetsart University 2
KMUTNB
Open
สุพิชญา แสงแก้ว
ชุติพนธ์ คงบัณฑิตย์
N
W     E
S
ฐิติพงศ์ พวงภูมิน
ธนาภรณ์ เพ็งปรางค์
Closed
พัฒนชัย สุริยะ
สุภัสราพร นันทโชว์
N
W     E
S
ชัยสิทธิ์ เย็นเยือก
มณีมณฑ์ สมปอง
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
25
W 3D -3
300
E 3H =
140 10
26
E 1H -1
100
E 2H +1
140 6
27
W 3H -5
250
S 2NT =
120 4
28
N 4Hx =
790
N 3H -1
100 13
29
E 1NT -1
100
E 4S =
620 12
30
W 2C =
90
W 3NT +3
490 9
Adjust
IMPs 54 0