ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 5

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 5
Home
Visit
Kasetsart University 2
KMUTNB
Open Room
สุพิชญา แสงแก้ว
ชุติพนธ์ คงบัณฑิตย์ ฐิติพงศ์ พวงภูมิน
ธนาภรณ์ เพ็งปรางค์
Closed Room
พัฒนชัย สุริยะ
สุภัสราพร นันทโชว์ ชัยสิทธิ์ เย็นเยือก
มณีมณฑ์ สมปอง
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
25 W 3D -3 300 E 3H = 140 10
26 E 1H -1 100 E 2H +1 140 6
27 W 3H -5 250 S 2NT = 120 4
28 N 4Hx = 790 N 3H -1 100 13
29 E 1NT -1 100 E 4S = 620 12
30 W 2C = 90 W 3NT +3 490 9
IMPs 54 0