ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชน U26 รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชน U26 รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1
Home
Visit
MDMLX
SWAT
Open Room
กฤษกร เซี่ยงหลิว
สรารุต พรานนท์สถิตย์ สหสัญญ์ ลีวรวัฒน์
พิชญ์พฤกษ์ กุยสุวรรณ
Closed Room
ธนพร ริมหนองอ่าง
ศรัณญ์ โก๊เจริญ พริษฐ์ พรหมจันทร์
วนิดา เกตุสกุล
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 W 3NT -3 150 N 4Hx -1 100 6
2 W 1NT = 90 W 1NT +1 120 1
3 S 4H +1 450 N 3H +1 170 7
4 S 2C -2 200 W 2H +1 140 2
5 S 1NT +1 120 S 1NT -2 200 8
6 S 2H = 110 S 2H -1 50 4
7 W 1C = 70 W 3NT -1 100 5
8 W 3C -1 50 W 4Hx -3 500 10
9 W 6S -1 100 W 6S -1 100
10 N 4H = 620 S 4H +1 650 1
IMPs 26 18