ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชน U26 รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชน U26 รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1
Home
Visit
Tuk Jum สั่งมา
Kasetsart University 1
Open Room
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
ปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์ กรพินธุ์ อินทร์แนม
พิชญา เอี่ยมทราย
Closed Room
ณัฐพงศ์ พิมพิสาร
ศรัณย์พร ชุ่มเกษร จุลภา ปานหวาน
สุธิตา อินทร์ศรีลา
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 W 3NT -1 50 E 4Sx -5 1100 14
2 N 3H -2 200 W 3C = 110 3
3 N 4H = 420 S 1C = 70 8
4 W 3D +1 130 N 1NT = 90 6
5 S 3C -1 100 S 2C +1 110 5
6 N 2H -1 50 S 2H -1 50
7 W 1NT +1 120 W 2NT = 120
8 W 5S -2 100 E 2NT = 120 6
9 E 4S +2 680 W 4S +1 650 1
10 S 4H +1 650 S 4H = 620 1
IMPs 15 29