ทีมเยาวชน U26 รอบรองชนะเลิศ
รอบที่ 1
โต๊ะ 2
Home Team
Visiting Team
Tuk Jum สั่งมา
Kasetsart University 1
Open
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
ปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์
N
W     E
S
กรพินธุ์ อินทร์แนม
พิชญา เอี่ยมทราย
Closed
ณัฐพงศ์ พิมพิสาร
ศรัณย์พร ชุ่มเกษร
N
W     E
S
จุลภา ปานหวาน
สุธิตา อินทร์ศรีลา
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
1
W 3NT -1
50
E 4Sx -5
1100 14
2
N 3H -2
200
W 3C =
110 3
3
N 4H =
420
S 1C =
70 8
4
W 3D +1
130
N 1NT =
90 6
5
S 3C -1
100
S 2C +1
110 5
6
N 2H -1
50
S 2H -1
50
7
W 1NT +1
120
W 2NT =
120
8
W 5S -2
100
E 2NT =
120 6
9
E 4S +2
680
W 4S +1
650 1
10
S 4H +1
650
S 4H =
620 1
Adjust
IMPs 15 29