ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชน U26 รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชน U26 รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2
Home
Visit
SWAT
MDMLX
Open Room
ธนพร ริมหนองอ่าง
ศรัณญ์ โก๊เจริญ พริษฐ์ พรหมจันทร์
วนิดา เกตุสกุล
Closed Room
กฤษกร เซี่ยงหลิว
สรารุต พรานนท์สถิตย์ สหสัญญ์ ลีวรวัฒน์
พิชญ์พฤกษ์ กุยสุวรรณ
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
11 W 4S -1 50 W 4S -1 50
12 E 3H -3 150 E 3H -2 100 2
13 S 4H -1 100 S 3H -2 200 3
14 E 5Dx -2 300 W 6C -3 150 4
15 E 4Sx -2 300 S 4H -3 300 12
16 W 1NT -1 100 W 1NT +2 150 6
17 W 3NT +1 430 E 3NT +1 430
18 S 3NT -1 100 S 3NT -2 200 3
19 N 1NT +1 120 N PASS 3
20 S 6H = 1430 S 4H +2 680 13
IMPs 46 0