ทีมเยาวชน U26 รอบรองชนะเลิศ
รอบที่ 2
โต๊ะ 1
Home Team
Visiting Team
SWAT
MDMLX
Open
ธนพร ริมหนองอ่าง
ศรัณญ์ โก๊เจริญ
N
W     E
S
พริษฐ์ พรหมจันทร์
วนิดา เกตุสกุล
Closed
กฤษกร เซี่ยงหลิว
สรารุต พรานนท์สถิตย์
N
W     E
S
สหสัญญ์ ลีวรวัฒน์
พิชญ์พฤกษ์ กุยสุวรรณ
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
11
W 4S -1
50
W 4S -1
50
12
E 3H -3
150
E 3H -2
100 2
13
S 4H -1
100
S 3H -2
200 3
14
E 5Dx -2
300
W 6C -3
150 4
15
E 4Sx -2
300
S 4H -3
300 12
16
W 1NT -1
100
W 1NT +2
150 6
17
W 3NT +1
430
E 3NT +1
430
18
S 3NT -1
100
S 3NT -2
200 3
19
N 1NT +1
120
N PASS
3
20
S 6H =
1430
S 4H +2
680 13
Adjust
IMPs 46 0