ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชน U26 รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชน U26 รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2
Home
Visit
Kasetsart University 1
Tuk Jum สั่งมา
Open Room
กรพินธุ์ อินทร์แนม
ศรัณย์พร ชุ่มเกษร จุลภา ปานหวาน
ปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์
Closed Room
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
ณัฐพงศ์ พิมพิสาร สุธิตา อินทร์ศรีลา
พิชญา เอี่ยมทราย
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
11 N 3C +1 130 W 3S -1 50 2
12 S 2S = 110 E 2H -1 50 2
13 S 3H -1 100 S 4H -1 100
14 W 3NT = 400 E 4S +2 480 2
15 S 4D +1 150 E 4S -1 50 3
16 W 1NT -1 100 W 1NT +1 120 6
17 E 3NT -1 50 W 3NT -1 50
18 S 5C = 600 N 5C = 600
19 N 1NT +2 150 N 2C -1 50 5
20 S 4H +2 680 S 4H +2 680
IMPs 20 0