วันที่ เวลา Starting List ผลการแข่งขัน Hand Record
3 กันยายน 2022 8:00-9:30

Registration

9:30-10:30

QUALIFYING ROUND 1

Hand Record

10:30-11:30

QUALIFYING ROUND 2

Hand Record

13:00-14:00

QUALIFYING ROUND 3

Hand Record

14:00-15:00

QUALIFYING ROUND 4

Hand Record

15:30-16:30

QUALIFYING ROUND 5

Hand Record

16:30-17:30

QUALIFYING ROUND 6

Hand Record

4 กันยายน 2022 9:00-10:30

QUARTER FINAL 1

Hand Record

10:30-12:00

QUARTER FINAL 2

Hand Record

13:00-14:30

SEMI FINAL 1

Hand Record

14:30-16:00

SEMI FINAL 2

Hand Record

16:30-18:00

FINAL 1

Hand Record

18:00-19:30

FINAL 2

Hand Record

16:30-18:00

3rd Place 1

Hand Record

18:00-19:30

3rd Place 2

Hand Record

13:00-14:00

CONSOLATION 1

Hand Record

14:00-15:00

CONSOLATION 2

Hand Record

15:30-16:30

CONSOLATION 3

Hand Record

16:30-17:30

CONSOLATION 4

Hand Record

17:30-18:30

CONSOLATION 5

Hand Record