ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
5 พฤศจิกายน 2022 13:00-14:15

Swiss Team รอบที่ 1

14:30-15:45

Swiss Team รอบที่ 2

16:00-17:15

Swiss Team รอบที่ 3

17:30-18:45

Swiss Team รอบที่ 4

6 พฤศจิกายน 2022 13:00-14:15

Swiss Team รอบที่ 5

14:30-15:45

Swiss Team รอบที่ 6

16:00-17:15

Swiss Team รอบที่ 7

17:30-18:45

Swiss Team รอบที่ 8