วันที่ เวลา Starting List ผลการแข่งขัน Hand Record
5 พฤศจิกายน 2022 13:00-14:15

Swiss Team รอบที่ 1

Hand Record

14:30-15:45

Swiss Team รอบที่ 2

Hand Record

16:00-17:15

Swiss Team รอบที่ 3

Hand Record

17:30-18:45

Swiss Team รอบที่ 4

Hand Record

6 พฤศจิกายน 2022 13:00-14:15

Swiss Team รอบที่ 5

Hand Record

14:30-15:45

Swiss Team รอบที่ 6

Hand Record

16:00-17:15

Swiss Team รอบที่ 7

Hand Record

17:30-18:45

Swiss Team รอบที่ 8