วันที่ เวลา Line-Up Starting List ผลการแข่งขัน Hand Record
19 พฤศจิกายน 2022 9:00-10:30 LINE-UP

RR1 รอบที่ 1

Hand Record

10:40-12:10 LINE-UP

RR1 รอบที่ 2

Hand Record

13:10-14:40 LINE-UP

RR1 รอบที่ 3

Hand Record

14:50-16:20 LINE-UP

RR1 รอบที่ 4

Hand Record

16:30-18:00 LINE-UP

RR1 รอบที่ 5

Hand Record

20 พฤศจิกายน 2022 9:00-10:30 LINE-UP

RR2 รอบที่ 1

Hand Record

10:40-12:10 LINE-UP

RR2 รอบที่ 2

Hand Record

13:10-14:40 LINE-UP

RR2 รอบที่ 3

Hand Record

14:50-16:20 LINE-UP

RR2 รอบที่ 4

Hand Record

16:30-18:00 LINE-UP

RR2 รอบที่ 5

Hand Record