วันที่ เวลา Line-Up Starting List ผลการแข่งขัน Hand Record
23 พฤศจิกายน 2022 13:00-16:00

อบรมเจ้าหน้าที่

24 พฤศจิกายน 2022 13:00-16:00

อบรมผู้จัดการทีม

25 พฤศจิกายน 2022 8:30-10:15 LINE-UP

ที่นั่งรอบแรก

ทีมผสม รอบที่ 1

Hand Record

10:30-12:15 LINE-UP

ทีมผสม รอบที่ 2

Hand Record

13:15-15:00 LINE-UP

ทีมผสม รอบที่ 3

Hand Record

26 พฤศจิกายน 2022 8:00-11:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่ผสม

Hand Record

13:00-16:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่ทั่วไป

Hand Record

13:00-16:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่หญิง

Hand Record

27 พฤศจิกายน 2022 8:30-10:15 LINE-UP

ที่นั่งรอบแรก

ทีมทั่วไป รอบที่ 1

Hand Record

10:30-12:15 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบที่ 2

Hand Record

13:15-15:00 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบที่ 3

Hand Record

8:30-10:15 LINE-UP

ที่นั่งรอบแรก

ทีมหญิง รอบที่ 1

Hand Record

10:30-12:15 LINE-UP

ทีมหญิง รอบที่ 2

Hand Record

13:15-15:00 LINE-UP

ทีมหญิง รอบที่ 3

Hand Record