ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
5 กันยายน 2020 8:00-10:00

ทีมทั่วไป สนามที่ 1 รอบที่ 1

10:15-12:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 1 รอบที่ 2

13:15-15:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 1 รอบที่ 3

15:30-17:30

ทีมทั่วไป สนามที่ 1 รอบที่ 4

12 กันยายน 2020 8:00-10:00

ทีมทั่วไป สนามที่ 1 รอบที่ 5

10:15-12:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 2 รอบที่ 1

13:15-15:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 2 รอบที่ 2

15:30-17:30

ทีมทั่วไป สนามที่ 2 รอบที่ 3

13 กันยายน 2020 8:00-10:00

ทีมผสม สนามที่ 1 รอบที่ 1

8:00-10:00

ทีมหญิง สนามที่ 1 รอบที่ 1

10:15-12:15

ทีมผสม สนามที่ 1 รอบที่ 2

10:15-12:15

ทีมหญิง สนามที่ 2 รอบที่ 1

13:15-15:15

ทีมผสม สนามที่ 1 รอบที่ 3

13:15-15:15

ทีมหญิง สนามที่ 3 รอบที่ 1

19 กันยายน 2020 8:00-10:00

ทีมทั่วไป สนามที่ 2 รอบที่ 4

10:15-12:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 2 รอบที่ 5

13:15-15:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 3 รอบที่ 1

15:30-17:30

ทีมทั่วไป สนามที่ 3 รอบที่ 2

20 กันยายน 2020 8:00-10:00

ทีมผสม สนามที่ 2 รอบที่ 1

8:00-10:00

ทีมหญิง สนามที่ 1 รอบที่ 2

10:15-12:15

ทีมผสม สนามที่ 2 รอบที่ 2

10:15-12:15

ทีมหญิง สนามที่ 2 รอบที่ 2

13:15-15:15

ทีมผสม สนามที่ 2 รอบที่ 3

13:15-15:15

ทีมหญิง สนามที่ 3 รอบที่ 2

26 กันยายน 2020 8:00-10:00

ทีมทั่วไป สนามที่ 3 รอบที่ 3

10:15-12:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 3 รอบที่ 4

13:15-15:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 3 รอบที่ 5

15:30-17:30

ทีมทั่วไป สนามที่ 4 รอบที่ 1

27 กันยายน 2020 8:00-10:00

ทีมผสม สนามที่ 3 รอบที่ 1

8:00-10:00

ทีมหญิง สนามที่ 1 รอบที่ 3

10:15-12:15

ทีมผสม สนามที่ 3 รอบที่ 2

10:15-12:15

ทีมหญิง สนามที่ 2 รอบที่ 3

13:15-15:15

ทีมผสม สนามที่ 3 รอบที่ 3

13:15-15:15

ทีมหญิง สนามที่ 3 รอบที่ 3

3 ตุลาคม 2020 8:00-10:00

ทีมทั่วไป สนามที่ 4 รอบที่ 2

10:15-12:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 4 รอบที่ 3

13:15-15:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 4 รอบที่ 4

15:30-17:30

ทีมทั่วไป สนามที่ 4 รอบที่ 5

4 ตุลาคม 2020 8:00-10:00

ทีมผสม สนามที่ 4 รอบที่ 1

8:00-10:00

ทีมหญิง สนามที่ 4 รอบที่ 1

10:15-12:15

ทีมผสม สนามที่ 4 รอบที่ 2

10:15-12:15

ทีมหญิง สนามที่ 4 รอบที่ 2

13:15-15:15

ทีมผสม สนามที่ 4 รอบที่ 3

13:15-15:15

ทีมหญิง สนามที่ 4 รอบที่ 3

17 ตุลาคม 2020 8:00-10:00

ทีมทั่วไป สนามที่ 5 รอบที่ 1

10:15-12:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 5 รอบที่ 2

13:15-15:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 5 รอบที่ 3

15:30-17:30

ทีมทั่วไป สนามที่ 5 รอบที่ 4

18 ตุลาคม 2020 8:00-10:00

ทีมผสม สนามที่ 5 รอบที่ 1

8:00-10:00

ทีมหญิง สนามที่ 5 รอบที่ 1

10:15-12:15

ทีมผสม สนามที่ 5 รอบที่ 2

10:15-12:15

ทีมหญิง สนามที่ 5 รอบที่ 2

13:15-15:15

ทีมผสม สนามที่ 5 รอบที่ 3

13:15-15:15

ทีมหญิง สนามที่ 5 รอบที่ 3

24 ตุลาคม 2020 8:00-10:00

ทีมทั่วไป สนามที่ 5 รอบที่ 5

10:15-12:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 6 รอบที่ 1

13:15-15:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 6 รอบที่ 2

15:30-17:30

ทีมทั่วไป สนามที่ 6 รอบที่ 3

25 ตุลาคม 2020 8:00-10:00

ทีมผสม สนามที่ 6 รอบที่ 1

8:00-10:00

ทีมหญิง สนามที่ 6 รอบที่ 1

10:15-12:15

ทีมผสม สนามที่ 6 รอบที่ 2

10:15-12:15

ทีมหญิง สนามที่ 6 รอบที่ 2

13:15-15:15

ทีมผสม สนามที่ 6 รอบที่ 3

13:15-15:15

ทีมหญิง สนามที่ 6 รอบที่ 3

14 พฤศจิกายน 2020 8:00-10:00

ทีมทั่วไป สนามที่ 6 รอบที่ 4

10:15-12:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 6 รอบที่ 5

13:15-15:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 7 รอบที่ 1

15:30-17:30

ทีมทั่วไป สนามที่ 7 รอบที่ 2

15 พฤศจิกายน 2020 8:00-10:00

ทีมผสม สนามที่ 7 รอบที่ 1

8:00-10:00

ทีมหญิง สนามที่ 7 รอบที่ 1

10:15-12:15

ทีมผสม สนามที่ 7 รอบที่ 2

10:15-12:15

ทีมหญิง สนามที่ 7 รอบที่ 2

13:15-15:15

ทีมผสม สนามที่ 7 รอบที่ 3

13:15-15:15

ทีมหญิง สนามที่ 7 รอบที่ 3

21 พฤศจิกายน 2020 8:00-10:00

ทีมทั่วไป สนามที่ 7 รอบที่ 3

10:15-12:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 7 รอบที่ 4

13:15-15:15

ทีมทั่วไป สนามที่ 7 รอบที่ 5

22 พฤศจิกายน 2020 8:00-10:00

ทีมผสม สนามที่ 8 รอบที่ 1

8:00-10:00

ทีมหญิง สนามที่ 8 รอบที่ 1

10:15-12:15

ทีมผสม สนามที่ 8 รอบที่ 2

10:15-12:15

ทีมหญิง สนามที่ 8 รอบที่ 2

13:15-15:15

ทีมผสม สนามที่ 8 รอบที่ 3

13:15-15:15

ทีมหญิง สนามที่ 8 รอบที่ 3

28 พฤศจิกายน 2020 9:00-11:15

ทีมทั่วไป ชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

12:15-14:30

ทีมทั่วไป ชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

14:45-17:00

ทีมทั่วไป ชิงชนะเลิศ รอบที่ 3

8:00-10:00

ทีมหญิง สนามที่ 9 รอบที่ 1

10:15-12:15

ทีมหญิง สนามที่ 9 รอบที่ 2

13:15-15:15

ทีมหญิง สนามที่ 9 รอบที่ 3

29 พฤศจิกายน 2020 9:00-11:15

ทีมทั่วไป ชิงชนะเลิศ รอบที่ 4

12:15-14:30

ทีมทั่วไป ชิงชนะเลิศ รอบที่ 5

14:45-17:00

ทีมทั่วไป ชิงชนะเลิศ รอบที่ 6

8:00-10:00

ทีมผสม สนามที่ 9 รอบที่ 1

10:15-12:15

ทีมผสม สนามที่ 9 รอบที่ 2

13:15-15:15

ทีมผสม สนามที่ 9 รอบที่ 3