ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
21 มกราคม 2023 14:00-16:00

ประชุมผู้จัดการทีม

22 มกราคม 2023 8:30-12:00

คู่ผสม รอบคัดเลือก สาย A

8:30-12:00

คู่ผสม รอบคัดเลือก สาย B

13:30-17:00

คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ

23 มกราคม 2023 8:30-10:15

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

10:30-12:15

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

13:45-15:30

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

15:45-17:30

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 4

24 มกราคม 2023 8:30-10:15

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 5

10:45-12:15

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ 1

14:00-15:30

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ 2

16:00-17:30

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 1

25 มกราคม 2023 8:30-10:00

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 2

11:00-12:45

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

14:15-16:00

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

16:15-18:00

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

11:00-12:45

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

14:15-16:00

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

16:15-18:00

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

26 มกราคม 2023 8:30-10:15

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 4

10:30-12:15

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 5

13:45-15:15

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ 1

15:30-17:00

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ 2

13:45-15:15

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 1

15:30-17:00

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 2

27 มกราคม 2023 8:30-10:00

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 1

10:15-11:45

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 2

8:30-10:00

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 1

10:15-11:45

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 2

13:30-17:00

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย A

13:30-17:00

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย B

13:30-17:00

คู่หญิง รอบคัดเลือก สาย A

13:30-17:00

คู่หญิง รอบคัดเลือก สาย B

28 มกราคม 2023 8:30-12:00

คู่ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ

8:30-12:00

คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ