วันที่ เวลา Starting List ผลการแข่งขัน Hand Record
20 กุมภาพันธ์ 2023 13:30-19:00

แข่งขันประเภทคู่ Duplicate

Hand Record

21 กุมภาพันธ์ 2023 13:00-14:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 1

Hand Record

13:00-14:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 1

Hand Record

13:00-14:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 1

Hand Record

14:30-15:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 2

Hand Record

14:30-15:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 2

Hand Record

14:30-15:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 2

Hand Record

16:15-17:30

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 3

Hand Record

16:15-17:30

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 3

Hand Record

16:15-17:30

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 3

Hand Record

22 กุมภาพันธ์ 2023 13:00-14:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 4

Hand Record

13:00-14:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 4

Hand Record

13:00-14:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 4

Hand Record

14:30-15:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 5

Hand Record

14:30-15:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 5

Hand Record

14:30-15:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 5

Hand Record

16:15-17:30

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 6

Hand Record

23 กุมภาพันธ์ 2023 13:00-14:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 7

Hand Record

13:00-14:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 6

Hand Record

13:00-14:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 6

Hand Record

14:30-15:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 8

Hand Record

14:30-15:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 7

Hand Record

14:30-15:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 7

Hand Record

16:15-17:30

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 9

Hand Record

24 กุมภาพันธ์ 2023 9:00-10:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

9:00-10:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

9:00-10:15

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

10:30-11:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

10:30-11:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

10:30-11:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

12:30-14:00

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

12:30-14:00

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

12:30-14:00

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

14:15-15:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

14:15-15:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

14:15-15:45

ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

12:30-13:15

Swiss Team รอบที่ 1

Hand Record

13:25-14:10

Swiss Team รอบที่ 2

Hand Record

14:20-15:05

Swiss Team รอบที่ 3

Hand Record

15:15-16:00

Swiss Team รอบที่ 4

Hand Record