ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 1
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
1 --
--
0.00
--
12.00
2 10
35
18.58
0
1.42
3 10
4
2.66
31
17.34
4 10
14
5.72
27
14.28
5 10
6
8.50
10
11.50
Rank Team VPs Pen
1
PEA A1
18.58
2
MWA A2
17.34
3
MEA A2
14.28
4
PTT A
12.00
5
NT A
11.50
6
EGAT A
8.50
7
MEA A1
5.72
8
MWA A1
2.66
9
PEA A2
1.42
10
SIT OUT
0.00