ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 2
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
1 --
--
0.00
--
12.00
2 10
50
19.66
6
0.34
3 10
27
15.52
9
4.48
4 10
7
3.61
29
16.39
5 10
2
0.00
50
20.00
Rank Team VPs Pen
1
PTT A
31.66
2
NT A
31.50
3
PEA A1
30.58
4
EGAT A
24.89
5
MWA A2
20.95
6
PEA A2
16.94
7
MEA A2
14.28
8
MEA A1
10.20
9
MWA A1
3.00
10
SIT OUT
0.00