ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 3
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
1 --
--
0.00
--
12.00
2 10
12
1.16
49
18.84
3 10
23
8.86
26
11.14
4 10
22
11.50
18
8.50
5 10
12
6.86
21
13.14
Rank Team VPs Pen
1
NT A
40.00
2
MWA A2
39.79
3
PEA A1
39.44
4
EGAT A
38.03
5
PTT A
32.82
6
PEA A2
28.94
7
MEA A2
25.42
8
MEA A1
17.06
9
MWA A1
14.50
10
SIT OUT
0.00