ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 4
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
1 --
--
0.00
--
12.00
2 10
31
17.16
5
2.84
3 10
27
12.18
21
7.82
4 10
7
5.20
22
14.80
5 10
23
11.14
20
8.86
Rank Team VPs Pen
1
NT A
54.80
2
PEA A1
51.62
3
MWA A2
50.93
4
PTT A
49.98
5
EGAT A
40.87
6
MEA A2
34.28
7
PEA A2
34.14
8
MWA A1
26.50
9
MEA A1
24.88
10
SIT OUT
0.00