ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 5
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
1 --
--
0.00
--
12.00
2 10
11
4.48
29
15.52
3 10
39
17.16
13
2.84
4 10
8
6.57
18
13.43
5 10
21
11.14
18
8.86
Rank Team VPs Pen
1
NT A
70.32
2
PEA A1
68.78
3
MWA A2
62.93
4
PTT A
54.46
5
MEA A2
47.71
6
EGAT A
43.71
7
PEA A2
40.71
8
MWA A1
37.64
9
MEA A1
33.74
10
SIT OUT
0.00