ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 6
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
1 --
--
0.00
--
12.00
2 10
55
18.97
17
1.03
3 10
11
3.22
35
16.78
4 10
13
7.49
20
12.51
5 10
8
3.03
33
16.97
Rank Team VPs Pen
1
NT A
87.10
2
MWA A2
75.44
3
PTT A
73.43
4
PEA A1
72.00
5
EGAT A
60.68
6
MEA A2
48.74
7
PEA A2
48.20
8
MEA A1
45.74
9
MWA A1
40.67
10
SIT OUT
0.00