ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 7
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
1 --
--
0.00
--
12.00
2 10
30
11.14
27
8.86
3 10
36
12.83
28
7.17
4 10
26
13.14
17
6.86
5 10
8
6.86
17
13.14
Rank Team VPs Pen
1
NT A
100.24
2
PEA A1
84.83
3
PTT A
84.57
4
MWA A2
82.30
5
EGAT A
67.54
6
PEA A2
61.34
7
MEA A2
60.74
8
MEA A1
54.60
9
MWA A1
47.84
10
SIT OUT
0.00