ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 8
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
1 --
--
0.00
--
12.00
2 10
23
11.85
18
8.15
3 10
36
13.43
26
6.57
4 10
4
3.82
25
16.18
5 10
2
3.61
24
16.39
Rank Team VPs Pen
1
NT A
116.63
2
PEA A1
98.26
3
PTT A
96.42
4
MWA A2
88.87
5
EGAT A
79.54
6
MEA A2
76.92
7
PEA A2
69.49
8
MEA A1
58.21
9
MWA A1
51.66
10
SIT OUT
0.00