ทีมรัฐวิสาหกิจ A รอบที่ 9
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
1 --
--
0.00
--
12.00
2 10
7
0.00
57
20.00
3 10
39
17.51
11
2.49
4 10
48
19.96
1
0.04
5 10
34
16.78
10
3.22
Rank Team VPs Pen
1
NT A
128.63
2
PEA A1
118.26
3
MWA A2
108.83
4
PTT A
96.42
5
MEA A2
93.70
6
PEA A2
87.00
7
EGAT A
82.76
8
MEA A1
58.25
9
MWA A1
54.15
10
SIT OUT
0.00