ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 1
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
6 8
29
13.45
20
6.55
7 8
51
19.62
12
0.38
8 8
39
18.83
6
1.17
9 8
42
19.95
0
0.05
Rank Team VPs Pen
1
EGAT B1
19.95
2
MWA B1
19.62
3
MEA B1
18.83
4
NT B
13.45
5
PEA B
6.55
6
MEA B2
1.17
7
MWA B2
0.38
8
EGAT B2
0.05