ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 2
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
6 8
5
1.96
33
18.04
7 8
27
17.69
1
2.31
8 8
13
8.73
16
11.27
9 8
13
5.61
25
14.39
Rank Team VPs Pen
1
MWA B1
37.66
2
EGAT B1
34.34
3
MEA B1
30.10
4
MEA B2
18.86
5
NT B
15.41
6
PEA B
15.28
7
MWA B2
5.99
8
EGAT B2
2.36