ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 3
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
6 8
26
16.68
5
3.32
7 8
8
6.88
16
13.12
8 8
35
16.46
15
3.54
9 8
21
7.95
26
12.05
Rank Team VPs Pen
1
MWA B1
49.71
2
MEA B1
46.56
3
EGAT B1
37.88
4
NT B
32.09
5
MEA B2
26.81
6
PEA B
22.16
7
EGAT B2
15.48
8
MWA B2
9.31