ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 4
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
6 8
13
6.88
21
13.12
7 8
3
1.96
31
18.04
8 8
25
16.23
6
3.77
9 8
53
20.00
0
0.00
Rank Team VPs Pen
1
MWA B1
69.71
2
MEA B1
59.68
3
EGAT B1
55.92
4
NT B
38.97
5
MEA B2
30.58
6
MWA B2
25.54
7
PEA B
24.12
8
EGAT B2
15.48