ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 5
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
6 8
19
9.56
20
10.44
7 8
27
16.00
9
4.00
8 8
25
15.75
8
4.25
9 8
63
20.00
0
0.00
Rank Team VPs Pen
1
MWA B1
85.46
2
MEA B1
79.68
3
EGAT B1
60.17
4
NT B
48.53
5
MEA B2
41.02
6
PEA B
40.12
7
MWA B2
29.54
8
EGAT B2
15.48