ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 6
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
6 8
2
4.50
18
15.50
7 8
26
15.23
11
4.77
8 8
16
5.32
29
14.68
9 8
36
16.23
17
3.77
Rank Team VPs Pen
1
MWA B1
100.69
2
MEA B1
84.45
3
EGAT B1
75.67
4
PEA B
56.35
5
NT B
53.03
6
MEA B2
44.79
7
MWA B2
34.86
8
EGAT B2
30.16