ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบที่ 7
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
6 8
13
5.61
25
14.39
7 8
5
1.03
39
18.97
8 8
6
3.10
28
16.90
9 8
12
4.77
27
15.23
Rank Team VPs Pen
1
MWA B1
115.92
2
MEA B1
101.35
3
EGAT B1
94.64
4
PEA B
61.12
5
NT B
58.64
6
MEA B2
45.82
7
EGAT B2
44.55
8
MWA B2
37.96