ทีมรัฐวิสาหกิจ B รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2
Table #
Home / Visit
IMPs
3 8
4 8
Table # Team Total c/o Seg.1 Seg.2 Pen
3 16
MWA B1
PEA B
23
31
16
11
7
20
4 16
MEA B1
EGAT B1
38
22
19
2
19
20