ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 1
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
10 10
14
7.17
22
12.83
11 10
33
16.39
11
3.61
12 10
41
17.16
15
2.84
13 10
33
11.50
29
8.50
Rank Team VPs Pen
1
NT C1
17.16
2
PEA C
16.39
3
EGAT C
12.83
4
MEA C1
11.50
5
MEA C2
8.50
6
PTT C
7.17
7
MWA C
3.61
8
NT C2
2.84