ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 2
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
10 10
31
15.05
15
4.95
11 10
23
8.50
27
11.50
12 10
3
5.72
16
14.28
13 10
19
12.83
11
7.17
Rank Team VPs Pen
1
NT C1
31.44
2
PTT C
22.22
3
PEA C
21.34
4
MEA C2
20.00
5
MEA C1
18.67
6
EGAT C
18.55
7
MWA C
16.44
8
NT C2
11.34