ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 3
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
10 10
0
0.00
82
20.00
11 10
2
3.22
26
16.78
12 10
0
0.00
60
20.00
13 10
34
16.39
12
3.61
Rank Team VPs Pen
1
MEA C1
38.67
2
PEA C
37.73
3
MEA C2
36.78
4
MWA C
36.44
5
NT C1
31.44
6
PTT C
22.22
7
EGAT C
21.77
8
NT C2
14.95