ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 4
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
10 10
17
5.72
30
14.28
11 10
14
4.03
34
15.97
12 10
35
16.39
13
3.61
13 10
24
13.72
13
6.28
Rank Team VPs Pen
1
MEA C1
54.64
2
MWA C
52.83
3
PEA C
51.45
4
NT C1
45.72
5
MEA C2
43.06
6
PTT C
27.94
7
EGAT C
25.80
8
NT C2
18.56