ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 5
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
10 10
22
8.86
25
11.14
11 10
5
4.25
24
15.75
12 10
9
6.28
20
13.72
13 10
16
6.28
27
13.72
Rank Team VPs Pen
1
MWA C
68.58
2
MEA C1
68.36
3
PEA C
57.73
4
MEA C2
56.78
5
NT C1
52.00
6
PTT C
36.80
7
EGAT C
30.05
8
NT C2
29.70