ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 6
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
10 10
2
0.00
59
20.00
11 10
23
1.42
58
18.58
12 10
42
16.18
21
3.82
13 10
40
15.29
23
4.71
Rank Team VPs Pen
1
MEA C1
88.36
2
MWA C
84.76
3
NT C1
70.58
4
MEA C2
60.60
5
PEA C
59.15
6
EGAT C
45.34
7
PTT C
36.80
8
NT C2
34.41