ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบที่ 7
Table #
Home / Visit
IMPs
VPs
10 10
21
4.03
41
15.97
11 10
18
6.57
28
13.43
12 10
6
6.28
17
13.72
13 10
10
4.03
30
15.97
Rank Team VPs Pen
1
MEA C1
101.79
2
MWA C
91.04
3
NT C1
84.30
4
MEA C2
76.57
5
PEA C
75.12
6
EGAT C
49.37
7
NT C2
40.98
8
PTT C
40.83