ทีมรัฐวิสาหกิจ C รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2
Table #
Home / Visit
IMPs
5 9
6 10
Table # Team Total c/o Seg.1 Seg.2 Pen
5 19
MEA C1
MEA C2
45
48
28
12
17
36
6 20
MWA C
NT C1
29
22
14
9
15
13