วันที่ เวลา Line-Up Starting List ผลการแข่งขัน Hand Record
26 มีนาคม 2023 13:00-15:00

ประชุมผู้จัดการทีม

27 มีนาคม 2023 8:30-12:00

ที่นั่งรอบแรก

คู่ผสม รอบคัดเลือก สาย A

Hand Record

8:30-12:00

ที่นั่งรอบแรก

คู่ผสม รอบคัดเลือก สาย B

Hand Record

13:00-17:00

คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ

Hand Record

28 มีนาคม 2023 8:30-9:30 LINE-UP

ที่นั่งรอบแรก

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

Hand Record

9:45-10:45 LINE-UP

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

Hand Record

11:00-12:00 LINE-UP

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

Hand Record

13:30-14:30 LINE-UP

ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ 1

Hand Record

14:45-15:45 LINE-UP

ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ 2

Hand Record

29 มีนาคม 2023 8:30-9:45 LINE-UP

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ 1

Hand Record

10:00-11:15 LINE-UP

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ 2

Hand Record

13:00-14:30 LINE-UP

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 1

Hand Record

14:45-16:15 LINE-UP

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 2

Hand Record

30 มีนาคม 2023 8:30-9:30 LINE-UP

ที่นั่งรอบแรก

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

Hand Record

9:45-10:45 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

Hand Record

11:00-12:00 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

Hand Record

13:30-14:30 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

14:45-15:45 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

8:30-9:30 LINE-UP

ที่นั่งรอบแรก

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

Hand Record

9:45-10:45 LINE-UP

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

Hand Record

11:00-12:00 LINE-UP

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

Hand Record

13:30-14:30 LINE-UP

ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 1

Hand Record

14:45-15:45 LINE-UP

ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 2

Hand Record

31 มีนาคม 2023 8:30-9:45 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ 1

Hand Record

10:00-11:15 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ 2

Hand Record

13:00-14:30 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 1

Hand Record

14:45-16:15 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 2

Hand Record

8:30-9:45 LINE-UP

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 1

Hand Record

10:00-11:15 LINE-UP

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 2

Hand Record

13:00-14:30 LINE-UP

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 1

Hand Record

14:45-16:15 LINE-UP

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 2

Hand Record

1 เมษายน 2023 8:00-11:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย A

Hand Record

8:00-11:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย B

Hand Record

12:30-16:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ

Hand Record

8:00-11:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่หญิง รอบคัดเลือก สาย A

Hand Record

8:00-11:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่หญิง รอบคัดเลือก สาย B

Hand Record

12:30-16:30

ที่นั่งรอบแรก

คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ

Hand Record