ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรอบที่ 2 ทีมกรุงเทพมหานคร