ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

โต๊ะ 2
OPEN ROOM
สุวิดา แสนสุดตา
ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
กษิรา หวังคุณากร
จรรยพร พันธ์ตะ
CLOSED ROOM
ฐิตาภา บุญสม
ฐิติวัลค์ ปานโต
เมวริน จำรัสแนว
ปาล์มมีลี่ ฮารง