ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

โต๊ะ 3
OPEN ROOM
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
ฐิติวัลค์ ปานโต
เมวริน จำรัสแนว
จุลภา ปานหวาน
CLOSED ROOM
สุวิดา แสนสุดตา
ยวิษฐา เกตุแก้ว
ชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์
จรรยพร พันธ์ตะ
โต๊ะ 4
OPEN ROOM
น้ำเพชร น้อยสีเหลือง
ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
กษิรา หวังคุณากร
พัชราภา สัตตะพันธ์
CLOSED ROOM
ฐิตาภา บุญสม
พัชรินทร์ เสนคะ
ปรัชญานันท์ มหาโยธี
ปาล์มมีลี่ ฮารง