ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

โต๊ะ 3
OPEN ROOM
สุวิดา แสนสุดตา
ชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์
ยวิษฐา เกตุแก้ว
จรรยพร พันธ์ตะ
CLOSED ROOM
จุลภา ปานหวาน
ฐิติวัลค์ ปานโต
เมวริน จำรัสแนว
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
โต๊ะ 4
OPEN ROOM
ฐิตาภา บุญสม
พัชรินทร์ เสนคะ
ปรัชญานันท์ มหาโยธี
ปาล์มมีลี่ ฮารง
CLOSED ROOM
น้ำเพชร น้อยสีเหลือง
ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
กษิรา หวังคุณากร
พัชราภา สัตตะพันธ์