ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

โต๊ะ 1
OPEN ROOM
พัชรพล สารมานิตย์
รักษณ คงศัตรา
สิริภัสสร จิตตริยพงศ์
น้ำเพชร น้อยสีเหลือง
CLOSED ROOM
ภูดิศ โคมบัว
ธนภัทร โพธิ์สิงห์
พัชราภา สัตตะพันธ์
สุทธิดา จันทะคุณ