ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

โต๊ะ 1
OPEN ROOM
ภูดิศ โคมบัว
พีระพัฒน์ พิกุลรัตน์
พัชรินทร์ เสนคะ
สุทธิดา จันทะคุณ
CLOSED ROOM
ธนภัทร โพธิ์สิงห์
รักษณ คงศัตรา
สิริภัสสร จิตตริยพงศ์
พัชราภา สัตตะพันธ์