ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

โต๊ะ 1
OPEN ROOM
พลกฤต จินดากูล
วิธวินท์ วทานียเวช
ศิทธาวัชร์ ตรีสุทธาชีพ
นรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล
CLOSED ROOM
รักษณ คงศัตรา
วรพล แมงทอง
จิรายุส พันคำ
ภูดิศ โคมบัว