วันที่ เวลา Line-Up Starting List ผลการแข่งขัน Hand Record
26 มีนาคม 2023 13:00-15:00

ประชุมผู้จัดการทีม

27 มีนาคม 2023 8:30-12:00

คู่ผสม รอบคัดเลือก สาย A

8:30-12:00

คู่ผสม รอบคัดเลือก สาย B

13:00-17:00

คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ

28 มีนาคม 2023 8:30-9:30 LINE-UP

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

9:45-10:45 LINE-UP

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

11:00-12:00 LINE-UP

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

13:30-14:30 LINE-UP

ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ 1

14:45-15:45 LINE-UP

ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ 2

29 มีนาคม 2023 8:30-9:45 LINE-UP

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ 1

10:00-11:15 LINE-UP

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ 2

13:00-14:30 LINE-UP

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 1

14:45-16:15 LINE-UP

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 2

30 มีนาคม 2023 8:30-9:30 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

9:45-10:45 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

11:00-12:00 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

13:30-14:30 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 1

14:45-15:45 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 2

8:30-9:30 LINE-UP

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

9:45-10:45 LINE-UP

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

11:00-12:00 LINE-UP

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

13:30-14:30 LINE-UP

ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 1

14:45-15:45 LINE-UP

ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 2

31 มีนาคม 2023 8:30-9:45 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ 1

10:00-11:15 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ 2

13:00-14:30 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 1

14:45-16:15 LINE-UP

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 2

8:30-9:45 LINE-UP

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 1

10:00-11:15 LINE-UP

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 2

13:00-14:30 LINE-UP

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 1

14:45-16:15 LINE-UP

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 2

1 เมษายน 2023 8:00-11:30

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย A

8:00-11:30

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย B

12:30-16:30

คู่ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ

8:00-11:30

คู่หญิง รอบคัดเลือก สาย A

8:00-11:30

คู่หญิง รอบคัดเลือก สาย B

12:30-16:30

คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ