ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 2
Table # Team Total c/o Seg.1 Seg.2 Pen
5 16
กรุงเทพมหานคร
สระแก้ว
23
76
6 16
ราชบุรี
สมุทรปราการ
28
21
7 16
นราธิวาส
กำแพงเพชร
54
21
8 16
สุโขทัย
อุดรธานี
27
28