ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1
Table # Team Total c/o Seg.1 Seg.2 Pen
3 20
ราชบุรี
สระแก้ว
34
66
4 20
อุดรธานี
นราธิวาส
24
64